Mehil müddetinde rapor alan memurun göreve başlama süresi

memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği

Mehil müddetinde rapor alan memurun göreve başlama süresi

Mehil müddetinde rapor alan memurun göreve başlama süresi 

Memurların ilk defa atanmaları durumunda veya naklen atanmalarında göreve başlamalarında mehil müddeti kullanma hakları bulunmaktadır. Memurların mehil müddeti içinde hastalık izni almaları durumunda yeni görevlerine ne zaman başlayacakları memurlar arasında tereddüte neden olmaktadır. 

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı devlet memurları kanununda aşağıda yer alan hüküm bulunmaktadır.

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar

Geçmiş yıllarda mehil müddeti içinde rapor alan memurun hangi tarihte göreve başlaması gerektiği yönünde DPB verilen görüşte mehil müddetinde rapor alan memurun rapor sürecince mehil müddetinin duracağı rapor bitiminde kalan mehil süresinin devam edeceği yönünde görüş verilmiştir.

DPB

Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddetinin ilgilinin başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verildiği düşünülmekte olup, bu süre içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun bu işleri yapamayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği,(DPB 08/10/2013-18097)

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 22:51
YORUM EKLE