Kamuda engelli çalıştırma oranı ne kadar

kamu kurumları ne kadar engelli memur ve işçi çalıştırmak zorundadır, kamuda ne kadar engelli işçi çalıştırmak zorundadır?

Kamuda engelli çalıştırma oranı ne kadar

kamu kurumları ne kadar engelli memur ve işçi çalıştırmak zorundadır, kamuda ne kadar engelli işçi çalıştırmak zorundadır?

Kamuda engelli çalıştırma  oranı ne kadar

Kamuda engelli çalıştırma   oranı ne kadar 

kamu kurum ve kuruluşlarında gerek işçi gerekse memur kadrolarında engelli kişilerin çalıştırılması zorunludur. 657 sayılı kanun ile 4857 sayılı iş kanununa göre çalıştırılacak engelli sayıları farklılık göstermektedir. Buna göre kamuda asgari olarak çalıştırılması gereken personel sayıları gösterilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesi gereken engelli oranı ne kadardır?

Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.  %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kamu işyerlerinde istihdam edilmesi gereken engelli işçi oranı ne kadardır?

İş  Kanunu  uyarınca;  işverenler,  elli  veya  daha  fazla  işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %4 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

YORUM EKLE