Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesi yayımlandı

Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesi yayımlandı

Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesi yayımlandı

Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesi yayımlandı

Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesi yayımlandı

Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesi yayımlandı

06.02.2123 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında üçüncü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kamu personeline ilişkin OHAL Kararnamesinde şu hususlar yer almaktadır:

-Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilecek.

-OHAL Kararnamesi kapsamında kurumlar arası görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından alacaklar ve görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarından aylıklı izinli sayılacaklar. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam edecek ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kuramlarında geçirilmiş sayılacak. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalacak.

-Bu kapsamda görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kuramların mevzuatına tabi olacak.

Kararnamede yer alan bir diğer düzenlemeyle, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci ve geçici 50 nci maddelerinde ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesinde yer alan başvuru süreleri 31/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar, atanma süreleri 28/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN
TEDBİRLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 122

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kamu personeli hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Geçici süreli görevlendirme

MADDE 2- (1) Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir.

(2) Birinci fıkraya göre kurumlar arası görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından alırlar ve görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarından aylıklı izinli sayılırlar. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kuramlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kuramların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Kamu personelinin statü değişikliğinde süre

MADDE 3- (1) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci ve geçici 50 nci maddelerinde ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesinde yer alan başvuru süreleri 31/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar, atanma süreleri 28/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5-(l) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 09:47
YORUM EKLE