İzindeyken atama emri tebliğ edilen memurun mehil müddeti

memurlara izinli veya raporlu oldukları dönemde tebliğ edilen atama emrine istinaden mehil müddeti hesaplama

İzindeyken atama emri tebliğ edilen memurun mehil müddeti

memurlara izinli veya raporlu oldukları dönemde tebliğ edilen atama emrine istinaden mehil müddeti hesaplama

İzindeyken atama emri tebliğ edilen memurun mehil müddeti

İzindeyken atama emri tebliğ edilen memurun mehil müddeti 

657 sayılı yasa kapsamında memur olanların ilk defa açıktan atanmaları durumu ile naklen bir kurumdan başka bir kuruma atanmaları durumunda mehil müddeti kullanma hakları bulunmaktadır. Memurun atanmasında  memuriyet veya ikametgah adresine göre göre mehil müddeti süreleri değişmektedir. İlk defa atanan memurlarda ikametgah adresi dikkate alınırken memurken başka yerdeki görevlere atananlarda memuriyet mahalline göre işlem yapılır. memuriyet mahallindeki başka bir göreve atanan memurun takip eden iş gününde yeni görev yerinde göreve başlaması gerekirken başka yerdeki göreve atananlarda mehil müddeti 15 gün olarak uygulanır.

Memurların izinde olmaları veya sağlık raporu alarak sağlık izni kullandıkları dönemde atama emirlerinin tebliğinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak gerek yıllık izin döneminde gerekse sağlık izni döneminde atama emri tebliğ edilen memurların mehil süreleri yıllık izin veya sağlık izninin bitiminden itibaren başlamaktadır. Konuya ilişkin olarak 657 sayılı devlet memurları kanununun 62 maddesinde "Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir" şeklinde düzenlenmiştir.

YORUM EKLE