İdari davalarda dava açma süresinin bildirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını uyararak 'Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın

İdari davalarda dava açma süresinin bildirilmesi

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını uyararak "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca, hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağı ile birlikte dava açma sürelerinin de mutlaka gösterilmesi, yazı içeriklerinin gerektiğinde buna göre düzenlenmesi ve yöneticilerce gerekli denetimin sağlanmasını" istedi

İdari davalarda dava açma süresinin bildirilmesi

İdari davalarda dava açma süresinin bildirilmesi 

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tüm kamu kurumlarını uyararak "Yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde, Anayasanın 40 ıncı maddesi uyarınca, hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağı ile birlikte dava açma sürelerinin de mutlaka gösterilmesi, yazı içeriklerinin gerektiğinde buna göre düzenlenmesi ve yöneticilerce gerekli denetimin sağlanmasını" istedi

YORUM EKLE