Hastalık izni kullanan memur işe başlamak isterse ne yapmalı

hastalık izni kullanan memur sağlık iznini yarıda kesip işe başlayamaz memura hastalık izninde işe başlamak için yeniden rapor almak zorundadır

Hastalık izni kullanan memur işe başlamak isterse ne yapmalı

hastalık izni kullanan memur sağlık iznini yarıda kesip işe başlayamaz memura hastalık izninde işe başlamak için yeniden rapor almak zorundadır

Hastalık izni kullanan memur işe başlamak isterse ne yapmalı

Hastalık izni kullanan memur işe başlamak isterse ne yapmalı 

Memurların hasta olmaları durumunda sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporlarına istinaden sağlık izni hastalık izni kullanmaları mümkündür.Memur hastalandığı ve sağlık raporu aldığında durumu derhal disiplin amirine bildirmeli en geç göreve başladığı günde sağlık raporunun aslını işyerine vermesi gerekmektedir.Memurun hastalığına istinaden almış olduğu sağlık izni devam ederken memurun tekrardan işe başlamak istemesi halinde memurun kurumuna tekrardan sağlık durumunun çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu sunması gerekmektedir. Bu şekilde sağlık raporu sunmayan memurun işe başlatılmaması gerekmektedir. Bu duruma ilişkin açıklama DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK de yapılmıştır. Yönetmeliğin ilgili maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu

MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor, yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre düzenlenir. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

YORUM EKLE