Hangi memurlar için güvenlik soruşturması yapılır

ilk defa memur olarak atanacaklarda arşiv araştırması yapılmaktadır.Ancak bazı meslekler için güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması yapılmaktadır.

Hangi memurlar için güvenlik soruşturması yapılır

ilk defa memur olarak atanacaklarda arşiv araştırması yapılmaktadır.Ancak bazı meslekler için güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması yapılmaktadır.

Hangi memurlar için güvenlik soruşturması  yapılır

Hangi memurlar için güvenlik soruşturması  yapılır 

"Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" 3 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.İlgili yönetmelik ile arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tüm kamu görevlileri için güvenlik soruşturması yapılırken bazı meslek mensupları için  arşiv araştırması yapılmasıda öngörülmüştür.

Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar

MADDE 9- (1) Statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılır.

(2) Aşağıda belirtilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılacak kamu personeli.

b) Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında çalıştırılacak kamu personeli.

c) Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

ç) Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak kamu personeli.

d) Jandarma Genel Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

g) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde çalışacak personel.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.

h) Üst kademe kamu yöneticileri.

ı) Özel kanunları gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler.

i) Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

YORUM EKLE