GSB'de deprem sebebiyle tatil olan günlerde ek ders ücreti ödenecek

GSB'de deprem sebebiyle tatil olan günlerde ek ders ücreti ödenecek

GSB'de deprem sebebiyle tatil olan günlerde ek ders ücreti ödenecek

GSB'de deprem sebebiyle tatil olan günlerde ek ders ücreti ödenecek

GSB'de deprem sebebiyle tatil olan günlerde ek ders ücreti ödenecek

GSB'de deprem sebebiyle tatil olan günlerde ek ders ücreti ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığında, ek ders mukabili görev yapan personele, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6810

Ekli “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KARAR

MADDE 1- 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.”

MADDE 2- Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 14:08
YORUM EKLE