Görev nedeniyle hastalanan memurun sağlık izni

görev yerinde kaza yapan veya saldırıya uğrayan memura ne kadar süre sağlık izni verilir

Görev nedeniyle hastalanan memurun sağlık izni

görev yerinde kaza yapan veya saldırıya uğrayan memura ne kadar süre sağlık izni verilir

Görev nedeniyle hastalanan memurun sağlık izni

Görev nedeniyle hastalanan veya kaza geçiren  memurun sağlık izni 

Memurların alacak oldukları sağlık hastalık izinlerine ilişkin olarak 657 sayılı devlet memurları kanununda ve bu kanununa göre çıkarılan yönetmelikte ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Memurların sağlık nedenleri ile hastalık raporu almaları durumunda tek hekimden alıınan sağlık raporlarına göre kullanabilecekleri hastalık izinleri ile heyet raporu ile alacakları raporlara göre kullanabilecekleri hastalık izin süreleri farklı olabilmektedir. Memurlar tek seferde tek hekim imzalı olarak almış oldukları sağlık raporlarında 10 gün kadar 10 gün dahil olmak üzere sağlık izni alabilirler. Memurların heyetten aldıkları sağlık raporlarında ise heyet raporu süresince hastalık izni kullanmaları mümkündür. Bu şekilde kullanılacak hastalık izinleri  Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilirek kullandırılabilir.Memurun görev sırasında yaşayacağı bir kaza veya saldırıya istinaden hastalık izni kullanmasında ise bu süreler uyulmaksızın DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI  İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK in  Hastalık raporu ve izin süreleri başlıklı 6. maddesinde yer alan  "(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır." hükmüne göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE