Doğum izninin kademelere ilerlemesinde değerlendirilmesi

doğum nedeniyle alınan analık izni ile doğum sonrası yarım gün çalışma süreleri kademe ilerlemesinde değerlendirilir mi

Doğum izninin kademelere ilerlemesinde değerlendirilmesi

doğum nedeniyle alınan analık izni ile doğum sonrası yarım gün çalışma süreleri kademe ilerlemesinde değerlendirilir mi

Doğum izninin kademelere ilerlemesinde değerlendirilmesi

Doğum izninin kademelere ilerlemesinde değerlendirilmesi 

657 sayılı devlet memurları kanununun 36 madde c 8 maddesinde yer alan hükme göre memurların  doğum nedeniyle kullandıkları izinlerin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Madde hükmü; “108. maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” şeklindedir. Söz konusu 108. maddenin (B) fıkrası ise şu şekildedir.

Doğum yapan memura, 104. madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidörtaya kadar aylıksız izin verilecektir.

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür.

İşte bu şekilde kullanılacak ücretsiz izinde geçen her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 14:46
YORUM EKLE