Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

6. dönem toplu sözleşmesinin yerel yönetim koluna ilişkin toplu sözleşme başlıklı 4. bölümünün itfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı başlıklı 12. maddesinde yer alan düzenleme Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine dercedildi.

Buna göre, madde kapsamındaki personele günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılabilecek. 100 gösterge rakamı tavan olarak belirlenmiş olup idareler daha aşağıda bir oran belirleyebilirler. Bu şekilde yapılan ödeme aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemeyecek.

2022 yılının ilk 6 ayında geçerli memur maaş katsayısında göre personele verilecek azami tutarlar;

Günlük:23,54 TL'yi,

Aylık: 494 TL'yi 

geçemeyecek.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5418

Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

7 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine geçici maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin “İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı” başlıklı 12 nci maddesinde ve “Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı” başlıklı 16 nci maddesinde belirtilen kumanya yardımı; bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yıllan ile sınırlı olarak, günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabilir. Bu şekilde yapılan ödeme aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 12:46
YORUM EKLE