Bayan memur iş yerinde mini etek giyebilir mi?

kılık kıyafet yönetmeliğine göre bayan memurun giyimi nasıl olmalı , bayan memur işyerinde nasıl giyinmeli

Bayan memur iş yerinde mini etek giyebilir mi?

kılık kıyafet yönetmeliğine göre bayan memurun giyimi nasıl olmalı , bayan memur işyerinde nasıl giyinmeli

Bayan memur iş yerinde mini etek giyebilir mi?

Bayan memur iş yerinde mini etek giyebilir mi?

Kamu da görev yapan memurların giyimlerinin nasıl olacağı kılık kıyafet yönetmeliği ile belirlenmiştir.Memurların giyimlerinin nasıl olacağı hususunda ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak açıklamalar yapılmıştır.Memurların ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak davranmaları durumunda disiplin cezası ile karşı karşıya kalmaları mümkündür.İlgili yönetmelik hükümlerinin 5. maddesinde erkek ve bayan memurların giyimlerinin nasıl olacağı açıklanmıştır. Kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan düzenlemeye göre kamuda çalışan bayan memurların işyerinde mini etek giymeleri mümkün değildir.Bayan memurların etek boylarınını dizden yukarı olmaması yönetmelik ile belirlenmiştir.Konuya ilişkin yönetmelik maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar: a. (Değişik: 10/12/2001-2001/3459 K.) Kadınlar; (Mülga birinci cümle: 4/10/2013-2013/5443 K.) (…)(1) Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

YORUM EKLE