Atandığı göreve başlayamayan memur hakkında yapılacak işlem

ilk defa veya naklen memurun atanması ve atandığı göreve başlamaması durumunda yapılacak işlem nedir

Atandığı göreve başlayamayan memur hakkında yapılacak işlem

ilk defa veya naklen memurun atanması ve atandığı göreve başlamaması durumunda yapılacak işlem nedir

Atandığı göreve başlayamayan memur hakkında yapılacak işlem

Memur atandığı göreve süresinde başlamaz ise nasıl işlem yapılır ? İlk defa atanan memur göreve gitmezse ne olur ?

Kamu kurumlarına ilk defa atanan memurların atama emirlerinin kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren ikametgahı ile atandığı görev yerinin aynı olması , atandığı görev yeri ile ikametgahının farklı yerlerde olması durumlarılarına göre göreve başlamaları gerekmekte olup ilgili sürede göreve başlamayanları hakkında kurumlarınca gerekli işlemler yapılarak atama onayları iptal edilir.

Devlet memurlarının atama ve yer değiştirmelerinde kullanmaları gereken yasal yol süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Buna göre;
· Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
· Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

takip eden iş günü  işe başlamak zorundadırlar.

İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca; bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62’nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62’nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

YORUM EKLE