Atandığı göreve başlayamayan memur hakkında yapılacak işlem

memur atandığı göreve başlamaz ise memur hakkında nasıl işlem yapılır, ataması yapılan memur göreve gitmez ise memurluk hakkı bitermi

Atandığı göreve başlayamayan memur hakkında yapılacak işlem

memur atandığı göreve başlamaz ise memur hakkında nasıl işlem yapılır, ataması yapılan memur göreve gitmez ise memurluk hakkı bitermi

Atandığı göreve başlayamayan memur hakkında yapılacak işlem

İşe Başlamama Hâlinde  Memur hakkında Yapılacak İşlem

Devlet memuru olarak atananların atama emirlerinin kendilerine tebliğ edilmesi ile birlikte atandıkları yer durumuna göre memurluk görevine başlamaları gerekmektedir. Memurların atanmış oldukları göreve başlamamaları halinde memurluğa atanmaları iptal edilir.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62. maddedeki süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62. maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar (DMK md.63).

YORUM EKLE