Atandığı göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

ilk defa memur olarak göreve atanan memurların göreve başlamamaları durumunda yapılacak işlem , 657 sayılı kanun 63 madde

Atandığı göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

ilk defa memur olarak göreve atanan memurların göreve başlamamaları durumunda yapılacak işlem , 657 sayılı kanun 63 madde

Atandığı göreve başlamayan memur hakkında yapılacak işlem

Kpss veya diğer sınavlar ile devlet memuru olarak atanan kişi göreve başlamaz ise ne olur ?

Devlet memurları kanununa göre 657 sayılı memur kadrolarına yapılan sınav sonucunda atanma hakkı kazanan memurları atama onaylarının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 657 sayılı yasanını 62. maddesinde belirtilen sürelerde atanmış olduğu göreve başlama mecburiyetleri vardır. Memurların 657 sayılı yasanın 62 maddesinde yer alan sürelerde görevine başlamaması durumunda 657 yasaya göre uygulanacak yaptırımlar bulunmaktadır.İlk defa memuriyete atanan memurlar mehil müddeti süresi içinde görevlerine başlamaz iseler atamaları iptal edilerek 1 yıl süre ile devlet memurluğuna atanamazlar.Memurların mehil müddeti içinde göreve başlamamaları durumu herhangi bir mazeretleri varsa ve bu durumu belgelendirmeleri halinde mazeret süreleri içinde göreve başlamaları gereken süreler mazaret süreleri kadar uzar.

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı kanununun 63 maddesinde yer alan düzenleme aşağıda yer almaktadır.

İşe başlamama halinde yapılacak işlem: Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 – KHK-2/1 md.) (Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir

YORUM EKLE