Afet bölgesindeki memurlar hk genelge

Afet bölgesindeki esnek çalışma ile çalışacak  kamu personeli hk genelge yayımlandı

Afet bölgesindeki memurlar hk genelge

Afet bölgesindeki esnek çalışma ile çalışacak  kamu personeli hk genelge yayımlandı

Afet bölgesindeki memurlar hk genelge

Afet bölgesindeki personele esnek çalışma imkanı 

Afet Bölgesindenki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Genelge yayımlandı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Genelge'ye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; 06.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaklar. Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanların istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirdikleri kabul edilecek, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak..

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Afet Bölgesindeki Kamu

Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

GENELGE

2023/5

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkûr tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar; afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecektir.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılırlar. Bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilirler, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 09:47
YORUM EKLE