68 b atama hizmet süresi hesaplama

657 sayılı kanunun 68 b maddesine göre yapılacak olan atamalarda hizmet süresi hesabı nasıl yapılır

68 b atama hizmet süresi hesaplama

68 B ile yapılacak atama hizmet süresi hesabı 

a-217 sayılı KHK’nın 2’nci maddesinde belirtilen kamu kurumlarında her ne statüde olursa olsun geçen hizmet sürelerinin (işçi, sözleşmeli, vekil vb.) tamamı, (fiilen çalışılmış olması ve yüksek öğrenim görmüş olunması gerekmektedir.)

b- Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı,

c-Yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü, ilk dört dereceye yapılacak olan atamalarda aranan hizmet sürelerin hesabında dikkate alınır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki stajyer olarak geçirilen süreler bu hesaplamalara dahil değildir. Örneğin avukatlık stajı yapan birinin stajyerlikte geçirdiği süreler 68/B’deki sürelerin tespitinde dikkate alınmaz.

6 yıl ibaresinden, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının 3/4’ünün 6 yılı geçmeyeceği anlaşılması gerekmektedir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin 3/4 ’ü 9 yıl olmasına rağmen bu madde gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınmaktadır.

Ayrıca vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerin tamamı 68/B’deki sürelerin tespitinde değerlendirilmektedir.

Bu bent hükümlerine göre atananlar:

Atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır.

Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Kazanılmış hak aylık dereceleri, atandıkları kadro derecesine ulaşıncaya kadar 1. kademe aylığını alırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ( C) bendinde hangi hizmet hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin  hükümlere yer verilmiştir. Kazanılmış hak aylık derece ve kadememde değerlendirilecek hizmet süreleri ilgilinin hizmetinin;

- Sosyal güvenlik primi ödenmesi, (SSK veya Bağ-Kur)

- Memurun hangi hizmet sınıfında görev yaptığının

- Hizmetin hangi kurumda geçtiğinin,

- Mesleğini yapıp yapmadığının

- Hangi bakanlıkta çalıştığı gibi çok çeşitli faktörler esas alınmak suretiyle

değerlendirme yapılmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; 657 sayılı Kanunun 68. maddesinin (B) bendinde özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin değerlendirilmesi için yüksek öğrenimden sonra olması ve hizmetlerin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olduğunun belgelendirmesi gereklidir.

Özel kurumlarda veya serbest olarak çalışanların bir meslek icrası zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi mesleği dışında ticaretle uğraşabileceği gibi mesleği ile de ilgili olabilir.

YORUM EKLE