4 b personelin ticaret yasağı var mı ?

4 b personelin ticaret yasağı var mı ?

4 b personelin ticaret yasağı var mı ?

4 b personelin ticaret yasağı var mı ?

Kamuda 4 b li sözleşmeli personel olarak çalışan memurların merak etmiş olduğu konulardan biriside memurların mesai saatleri dışında ticaret yapıp yapamayacağı hususunda oluşmaktadır.

4 b li sözleşmeli personellerin özlük hakları izin hakları v.b konular sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda düzenlenmiştir.İlgili esasların 8 . maddesinde 

"Madde 8- (Değişik: 3/2/1982-8/4250) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç).(2)" hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere kanun maddesinde sayılan sözleşmeli personeller haricindekilerin ticaret yapma yasağı bulunmaktadır.

YORUM EKLE