2024 yılı tayın bedeli

2024 yılı Ocak tayın bedeli

2024 yılı tayın bedeli

2024 yılı Ocak tayın bedeli

2024 yılı tayın bedeli

2024 Ocak Temmuz dönemi tayın bedeli

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Sosyal Haklara İlişkin Tebliğ ile yılın ilk altı ayında uygulanacak memur maaş katsayısı belirlendi. Yeni maaş katsayılarının açıklanmasının ardından 2024 yılı ocak temmuz dönemi tayın bedeli tutarı da değişti.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı yönetmeliği kapsamına giren personele yiyecek yardımı yapılmaktadır. Yiyecek yardımından yararlanmayan bir kısım personele ise tayın bedeli adı altında ödeme yapılmaktadır.

Kamu kurumlarında görev yapan personele tayın bedeli ödenmesine ilişkin yasal düzenleme 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat çerçevesinde tayın bedeli ödemesi hakkında merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Tayın Bedeli Ödemesinden Kimler Faydalanır?

Tayin Bedeli ödemesi denilince akla ilk gelen kurum Milli Savunma Bakanlığı oluyor. Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline tayın bedeli ödenir. Milli Savunma Bakanlığı personeli olmamakla birlikte bu kuruma ait işlerin yürütülmesinde görevlendirilen Maliye Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeline de tayin bedeli ödenmektedir. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde görevli memur ve yardımcı hizmetler personeli ile bu kurumlarda görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline de tayın bedeli ödemesi yapılır.

Tayın bedeli ödemesinden faydalanan bir diğer grup ise Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan personeldir., Jandarma Genel Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline tayın bedeli ödenir. Aynı şekilde, Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde görevli memur ve yardımcı hizmetler personeline de tayın bedeli ödenir.

Bu iki kurum dışında kalan kurum personelinden Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine tayın bedeli ödenir.

7. dönem toplu sözleşmesinde 2 meslek grubuna daha tayın bedeli ödemesi yapılmasına dair düzenlemeye yer verilmiştir.

Toplu sözleşme gereği tayın bedelinden faydalanacaklardan birisi 112 acil servis personelidir. Toplu sözleşme hükmüne göre, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara tayın bedeli ödenir. Yemek yardımından faydalananlara ise tayın bedeli ödemesi yapılmaz. Bunların tayın bedelleri döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Toplu sözleşme gereği tayın bedeli ödemesinden faydalanacak bir diğer grup ise PTT'de mobil çalışan personeldir. Buna göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Tayın Bedeli Tutarı Ne Kadardır?

Tayın bedeli olarak ödenecek tutar yılı Bütçe Kanunları ile belirlenmektedir. Bütçe Kanunu ile belirlenecek tutar tayın bedeli olarak en yüksek tutardır. Personele ödenek tutar ise Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.

2024 Yılı Ocak Temmuz Dönemi Tayın Bedeli Tavanı

Tayın bedeli olarak ödenecek tutar yılı Bütçe Kanunu ile belirleneceğini yukarıda ifade etmiştik. 2024 yılı Bütçe Kanunu K cetvelinde bu yıl için ödenecek tayın bedelinin 2100 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde ödenecek tayın bedeli 2100*0,760871=1.597,83 TL olacaktır. Tayın bedeli ödemesi Damga Vergisi kesintisine tabi olup 12,13-TL Damga Vergisini düştüğümüzde kişiye ödenecek en yüksek net tutar olan 1.585,70- TL'ye ulaşılır.

Yemek Yardımından Faydalanan Personele Tayın Bedeli Ödenir mi?

Son olarak değineceğimiz konu ise yemek yardımından faydalanan personele tayın bedeli ödenip ödenmeyeceği hususudur. Yazımızın başlangıç kısmında da ifade ettiğimiz gibi yemek yardımından faydalanan personele tayın bedeli ödemesi yapılmamaktadır. Ancak özel harekat ve çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel için istisnai bir durum söz konusudur. Bu iki birimde görev yapan personel hem yemek yardımından hem de tayın bedelinden faydalanabilmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

YORUM EKLE