2023 yılında memurlara yabancı dil kursu için ödenecek tutar

kamu kurumlarında müfettiş ve uzman olarak görev yapan personele 2023 yılında yabancı dil kurs gideri olarak ödenecek olan miktar tutar para belli oldu

2023 yılında memurlara yabancı dil kursu için ödenecek tutar

kamu kurumlarında müfettiş ve uzman olarak görev yapan personele 2023 yılında yabancı dil kurs gideri olarak ödenecek olan miktar tutar para belli oldu

2023 yılında memurlara yabancı dil kursu için ödenecek tutar

2023 yılında yabancı dil kursuna gidecek memurlara ödenecek tutar

2023 yılı merkezi bütçe kanunu eki E cetveline göre kamu kurumlarında müfettiş ve uzman olarak görev yapan personele 2023 yılında yabancı dil kurs gideri olarak ödenecek olan tutar belli oldu.

a) Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,


b) Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,


c) Milli Savunma Bakanlığının yurt dışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurt dışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 50’si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 1.140 Türk Lirasını geçmemek üzere ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 20:48
YORUM EKLE