1-3 dereceye atanmayan kazanılmış hak aylığı bu derecede olanların pasaport hakkı

memurun kazanılmış hak aylığı 1-3 arasında olup ancak atanmış olduğu derece daha aşağı derecelerde olan memurlar yeşil pasaport alabilir mi

1-3 dereceye atanmayan kazanılmış hak aylığı bu derecede olanların pasaport hakkı

memurun kazanılmış hak aylığı 1-3 arasında olup ancak atanmış olduğu derece daha aşağı derecelerde olan memurlar yeşil pasaport alabilir mi

1-3 dereceye atanmayan kazanılmış hak aylığı bu derecede olanların pasaport hakkı

1-3 dereceye atanmayan kazanılmış hak aylığı bu derecede olanların pasaport hakkı 

Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde, "Hususî damgalı pasaportlar; A) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri , vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. ..." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, 5682 sayılı Kanunda yer alan "birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan" ibaresinden görev yapılan kadronun derecesinin anlaşılması gerektiğinden 1 -3 derecedeki kadrolara atanmayanlar bu haktan faydalanamayacaklardır.

YORUM EKLE