disiplin soruşturmasında ceza soruşturmasının sonucunun beklenmesi

disiplin soruşturmasında ceza soruşturmasının sonucunun beklenmesi

disiplin soruşturmasında ceza soruşturmasının sonucunun beklenmesi

disiplin soruşturmasında ceza soruşturmasının sonucunun beklenmesi

disiplin soruşturmasında ceza soruşturmasının sonucunun beklenmesi

disiplin soruşturmasında ceza soruşturmasının sonucunun beklenmesi 

Ceza muhakemesi hukuku ve disiplin hukuku farklı kural ve ilkelere tabi disiplinlerdir. Disiplin hukuku, kurumun iç düzenini korumayı  amaçlayan ve bunun için kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine yönelik olarak uygulanacak yaptırımları ve bu yaptırımların uygulanmasındaki usul ve esasları düzenleyen bir hukuk alanıdır. Bazı hâllerde kamu görevlisinin fiili, ceza hukuku kapsamında suç tanımına uymasının yanı sıra disiplin hukuku yönünden de sorumluluk gerektiren bir mahiyet taşıyabilir. Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hâllerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda, fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı gösterilmesi ve bunu sorgulayacak ifadelerin kararlarda kullanılmaması gerekmektedir (AYM, 02/07/2020 tarih ve Başvuru No:2016/13566 sayılı karar).

YORUM EKLE