Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan dava açma süreleri hakkında önemli kararlar

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan dava açma süreleri hakkında önemli kararlar

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan dava açma süreleri hakkında önemli kararlar

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan dava açma süreleri hakkında önemli kararlar

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan dava açma süreleri hakkında önemli kararlar

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan dava açma süreleri hakkında önemli kararlar

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan:

ESAS NO : 2021/2 KARAR NO: 2022/1

ÖZÜ 1) Zımni ret işlemleri üzerine açılan davalarda dava açma süresinin işletilmesi veya işletilmemesi konusunda Danıştay dava daireleri ve kurulları kararlan arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesine yer olmadığı hakkında.

2) Yazılı olarak bildirilen özel veya genel dava açma süresine tabi idari işlemlerde dava açma süresinin belirtilmediği hallerde genel dava açma süresinin uygulanması gerektiği doğrultusunda içtihadın birleştirilmesi hakkında

Kararı okumak için tıklayınız

YORUM EKLE