üniversite öğrenci mazeret sınav dileçe örneği word

üniversite öğrenci mazeret sınav dilekçe örneği word

üniversite öğrenci mazeret sınav dileçe örneği word

üniversite öğrenci mazeret sınav dileçe örneği word 

…………………. DEKANLIĞINA

………. Eğitim Öğretim yılı Bahar/güz  yarıyılında mazeretimden dolayı yılsonu (Final) sınavlarına giremedim. Bu nedenden dolayı aşağıda belirttiğim derslerden yılsonu (Final) Mazeret Sınavlarına girmek istiyorum.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

Numarası     :

Adı Soyadı  :

İmza            :

Tarih           :

Dersin Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesi

MAZERET NEDENİ

Hastalık hali

Öğrencinin veya birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte hastalanması halinde; sağlık raporu belgesi (düzenleme tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Yakınların vefatı

Öğrencinin birinci veya ikinci derece yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte (sınavdan en fazla 5 gün önce) vefatı durumunda; vefat belgesi (sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına Dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Trafik Kazası ve beklenmeyen haller

Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrencinin sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğraması durumunda; ilgili trafik şubesinden alacağı kaza raporu belgesi (sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Öğrencinin ikamet ettiği binada sınavdan bir önce veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir mücbir sebebin (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım vb) vukuu bulması halinde; ilgili resmi makamlardan alacağı belge (sınav tarihinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Öğrenci herhangi bir nedenle gözaltına alınmışsa/tutuklanmışsa; ilgili emniyet biriminden alacağı belge (sınav döneminin bitimine kadar ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Üniversite ve Diğer Resmi Kurumlarca Görevlendirilme Hali

Öğrencinin, ulusal ve uluslar arası yarışma, sportif faaliyet vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirilme belgesi durumunda; (Resmi belgeyi, sınav döneminin sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ekinde sunulması gerekir.)

Yukarıda seçilen mazeretin belgelenmemesi halinde başvurular kabul edilmeyecektir.

(Beyan ettiğim bilgilerin ve ibraz ettiğim belgelerin eksik veya gerçeğe aykırı olması durumunda, başvurumun geçersiz sayılacağını, hakkımda disiplin ve diğer kanuni işlemlerin yapılacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi beyan ederim.)

NOT : Öğrenci Mazeretli olduğu günlerde hiçbir dersin Yılsonu (Final) sınavına giremez.

EK:

1- İlgili Mazeret Belgesi (1 sayfa)

2- Dönem içi aldığı dersleri gösterir belge (1 sayfa)

Dilekçenin word formatında indirmek için aşağıda yer alan dilekçe linkine tıklayınız 

mazeretli_sinav_dilekcesi.docx

YORUM EKLE