Üniversite İncelemeci görevlendirme örnek yazı

Üniversite İncelemeci görevlendirme örnek yazı, 2547 sayılı kanuna göre soruşturma açılmadan önce inceleme yapılması gereken durumlarda incelemeci görevlendirmek için örnek yazı

Üniversite İncelemeci görevlendirme örnek yazı

Üniversite İncelemeci görevlendirme örnek yazı

Üniversitelerde bazı durumlarda iddia edilen husus ile alakalı soruşturma açılmadan inceleme yapılması gereken durumlarda olmaktadır. İnceleme sonunda iddiaların soruşturma açmaya yeterli delilleri içerdiği düşünülüyorsa soruşturma açılabilmektedir. İnceleme görevi verildiğinde inceleme süresinde disiplin soruşturmasında zamanaşımı süreleri gözönüne alınarak gerekli inceleme yapılıp tamamlanmalıdır.

Sayın; ……….. ……………
..……… ...…………

Üniversitemiz …….. Fakültesi, ……….. Bölümü öğrencileri ………….ve ………..tarafından Rektörlüğümüze verilen .../…/20… tarihli dilekçede yer alan, “bazı öğretim üyelerinin muhtelif tarihlerde, görevli oldukları derslere girmedikleri, öğrencileri kendilerine ait ders notlarını almaya zorladıkları, almayan öğrencileri dersi geçirmemekle tehdit ettikleri, bazı öğrencilerin sınav notlarının sonradan değiştirilerek dersten geçmelerinin sağlandığı” iddiaları ile ilgili olarak söz konusu suçları işlenip-işlenmediği, olayların vaki olup-olmadığı, hangi tarihlerde, hangi öğrenciler ve hangi dersler yönünden, hangi öğretim üyelerine yönelik suçlamada bulunulduğu vs. hususları inceleyerek ceza ve disiplin soruşturması açılmasına gerek olup olmadığının ve şüphelilerin kimler olduğunun tespitini ve sonucunun en kısa sürede rapor halinde Rektörlüğümüze iletilmesini rica ederim.
                                                                                                                                                                                                                                                            ………… ………….
                                                                                                                                                                                                                                                                       Rektör

YORUM EKLE