Üniversite disiplin soruşturması muhakkik görevlendirme yazısı

2547 sayılı kanuna göre üniversitelerde yürütülen disiplin soruşturmalarında soruşturmacı muhakkik görevlendirme örnek yazı

Üniversite disiplin soruşturması muhakkik görevlendirme yazısı

Üniversite disiplin soruşturması muhakkik görevlendirme yazısı 

2547 sayılı kanuna göre yürütülen soruşturmalarda dekan müdür veya rektör tarafından soruşturmacı olarak görevlendirilen kişilere yazılacak görevlendirme yazısı örneği yazımız ekinde yer almaktadır.

                                                                                                                                 (Soruşturma emri örneği)
                                                                                                                                                         GİZLİ
Sayı :                                                                                                                                                                                                                                                           .. / .. / 201.
Konu : Disiplin soruşturması

 

                                                                                                                        Sayın (Varsa unvan).(Adı ve Soyadı)...
                                                                                                                                                 … (Görevi) …

İlgi :
Üniversitemiz …………………..’de …(soruşturulanın görevi)… olarak görevli …(soruşturulanın adı-soyadı)…’nin, ...(işlediği iddia edilen fiil)...’ini işlediği iddia edilmektedir. ...(işlediği iddia edilen fiil)... sebebiyle, 53/A-c maddesine göre, disiplin soruşturması açılmıştır. Açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı/soruşturma komisyonunu üyesi olarak görevlendirilmeniz uygun bulunmuştur. Disiplin soruşturmasını mevzuata uygun olarak tamamlamanızı, hazırlayacağınız soruşturma raporunu, soruşturma dosyası ile birlikte dizi pusulasına ekleyerek, iki nüsha halinde Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze/rektörlüğe  teslim etmenizi rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                         İmza
                                                                                                                                                                                                                                                             (Unvan) Ad ı ve Soyadı
                                                                                                                                                                                                                                                            Dekan/Müdür/rektör 

YORUM EKLE