Üniversite ders muafiyet örnek dilekçe

Üniversitede öğrenim görev öğrencilerin daha önce aldıkları derslerden muaf olmak için üniversitelerine verecekleri örnek ders muafiyet dilekçesi yazımız ekindedir.

Üniversite ders muafiyet örnek dilekçe

Üniversite ders muafiyet örnek dilekçe 

 T.C

….. ÜNİVERSİTESİ

……..MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Yüksekokulunuzun ………………………programı …………… numaralı öğrencisiyim. Daha önce ……………………….…………….. Üniversitesi …………………………………Fakültesi/Yüksekokulu.………………………… Bölümünden/Programından aldığım ve başarılı olduğum aşağıda belirtilen derslerden muaf olmak istiyorum. Başarı Durum Belgesi (Transkript) ve ders içerikleri ektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                      ……/……/20…...

                                                                                                                      İmza

                                                     Adı Soyadı

 

 

Adres :

T.C. No:       

Tel     : 0 ( ……... )

 

 

EK      :

- Başarı Durum Belgesi (Transkript)

- Ders içerikleri

 

S.No

Daha Önce Alınan Ders Adı

Muaf Olunmak İstenen Ders Adı

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

YORUM EKLE