Resen Borç Senedi/Kefaletname

Resen Borç Senedi/Kefaletname örnek kefalet belgesi , örnek resen borç senedi, kişi borçlarında düzenlenecek olan resen borç senedi

Resen Borç Senedi/Kefaletname

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME --

(Kurum ismi Yazılacak) ……………….. borç bildirimi ile bildirilen ve yersiz ödenen aile yardımı ve asgari geçim indirimi nedeniyle doğan borcumu …/…/2015 tarihinden başlamak üzere ödeme talepli dilekçem üzerine yapılan ödeme planı uyarınca 5 ay taksitle ve faizi ile birlikte ödeyeceğimi,

-- Taksitleri ödeme planında belirtildiği şekilde ve …(Kurum ismi Yazılacak) belirttiği hesaba ödeyeceğimi, taksitlendirme onayı ve talimatı alınıncaya kadar ödeme planında belirtilen ilk taksit miktarını süresinde ve takip eden taksitleri de düzenli olarak ödeyeceğimi, taksitlerin tahsili sırasında faizin ödenmediği hallerde idarenin faiz isteme hakkının saklı olduğu, yetkili makamdan alınan taksitlendirme onayında kararlaştırılan taksit miktarı ödenen taksit miktarından fazla olduğu taktirde onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geçen taksitlere ait toplam farkı peşin olarak ödeyeceğimi,

-- Borcun ödeme planına uygun olarak ödenmemesi durumunda bütün borcun muaceliyet kazanacağını ve borcun tamamını yasal faizi ile birlikte defaten ödeyeceğimi,

-- İş bu borç nedeni ile çıkacak ihtilaflarda …(Kurum ismi Yazılacak) kayıt ve belgelerinin doğruluğunu, ayrıca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 199. maddesi gereğince adli mercilerde bu belgelerin esas delil olarak kabul edilip, başkaca sübut delillere gerek bulunmadığını,

-- Bu senette yazılı bütün hususlardan doğabilecek ihtilaflarda ………. Mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili olacağını,

-- Adresimdeki değişiklikleri derhal bildirmeyi, bildirmediğim taktirde aşağıdaki adrese çıkarılacak (Bila tebliğ iade edilse bile) tebligatların şahsıma yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

BORÇLUNUN

Adı Soyadı / Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No :

Adres :

İmza : …………..

Tarih : …./…/2015

*Müteselsil kefalet söz konusu olduğunda borçlunun yanına müteselsil kefil/kefiller zikredilerek imzaları alınacaktır. *5018 sayılı Kanunun 79. maddesi uyarınca, her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen parasal sınırlar üzerindeki kamu zararı/alacakları bakımından resen borç senedinin “noter tastikli” olması gerekmektedir

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2020, 21:06
YORUM EKLE