Memur süt izni talep örnek dilekçe

657 sayılı kanuna göre süt izni almak isteyen memurların kurumlarına vereceği örnek süt izni talep dilekçesi örneği

Memur süt izni talep  örnek dilekçe

Memur süt izni talep  örnek dilekçe

(SÜT İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ)
(Dilekçenin verileceği kurum tarafından belirlenmiş standart bir izin dilekçesi örneği yok ise, talebinizi aşağıdaki formatta iletebilirsiniz)


(DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ BİRİMİNADI)


…/…/….. tarihinde doğum yaptım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında belirtilen analık izin sürelerinin bitiminden itibaren çocuğumu (çocuklarımı) emzirmek için, söz konusu 104 üncü maddenin (D) fıkrası uyarınca ilk altı ayda günde üç saat ve ikinci altı ayda günde birbuçuk saat olmak üzere süt izni kullanmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
ADRES:
İkametgah adresi :
İznin geçirileceği adres :
Telefon numarası :
…./…./….
Adı ve Soyadı
Unvanı
Kurum sicil numarası
İmzası

YORUM EKLE