Memur hakem hastaneye sevk örnek yazı

memurların aldığı sağlık raporlarının hakem hastaneye sevk edilmesinde kullanılacak örnek yazı word metin

Memur hakem hastaneye sevk örnek yazı

memurların aldığı sağlık raporlarının hakem hastaneye sevk edilmesinde kullanılacak örnek yazı word metin

Memur hakem hastaneye sevk örnek yazı

Memur hakem hastaneye sevk örnek yazı 

“Kurumumuzda ………………… olarak görev yapan ………………… TC kimlik numaralı ……………….. ………………….. tarihinde ……………………………….’den ekte bulunan sağlık raporunu almış ve raporu kurumumuza teslim etmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 7’nci fıkrasında “Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 36’ncı maddesinde de “istirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, bağlı bulunduğu kurumca memurun doğrudan hakem hastaneye sevk edileceği” ifade edilmiştir.

Yukarıda kimliği belirtilen kurumumuz çalışana ait ekteki sağlık raporunun yönetmeliğin 7’nci maddesi ve yönergenin 36’ncı maddesi kapsamında değerlendirilerek sonucun tarafımıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz.”.

YORUM EKLE