Disiplin soruşturmasında sicil özeti isteme örnek yazı

Disiplin soruşturmasında hakkında soruşturma yürütülen kişinin geçmişteki hizmetleri ile ilgili sicil özeti isteme yazısı

Disiplin soruşturmasında sicil özeti isteme örnek yazı

Disiplin soruşturmasında sicil özeti isteme örnek yazı 

Disiplin soruşturmalarında hakkında soruşturma yürütülen kişi hakkında alt ceza uygulamasına göre alt ceza verilmesinde hakkında soruşturma yapılan kişilere alt ceza önerilebilmesi için geçmiş hizmetlerinin olumlu olması gerekmektedir. Bu durumun tespiti için soruşturmacı hakkında soruşturma yapılan kişinin çalışmış olduğu birimin personel biriminden yazı ile personelin sicil ve geçmiş hizmetlerine ilişkin bilgi alınması gerekmektedir.

                                                                                                      (Personel Daire Başkanlığından Sicil Özeti İsteme Yazısı)
                                                                                                                                                     GİZLİ

 

Sayı :                                                                                                                                                                                                                                                            .. / .. / 201.
Konu : Disiplin soruşturması


                                                                                                                                    ..…………Dekanlığına
                                                                                                                              …………Müdürlüğüne


İlgi : (Fakülte veya Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu veya Enstitü adı) Dekanlığının/ Müdürlüğünün…… tarih ve … sayılı yazısı.
 

İlgi yazı ile, Üniversitemiz …………………….....’da ……………………. Olarak görevli [(varsa unvan) Adı ve Soyadı] hakkında ……………………………………. (fiil)’ni işlediği
iddiası ile başlatılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

 

Soruşturma kapsamında [(varsa unvan) Adı ve Soyadı]’nin sicil özetinin ve daha önce herhangi bir ödül veya başarı belgesi ve disiplin cezası alıp almadığının ayrıntılı dökümünün ivedilikle gönderilmesi hususunda; gereğini arz ederim.
 

                                                                                                                                                                                                                                                         İmza
                                                                                                                                                                                                                                 (Varsa Unvan) Adı ve Soyadı
                                                                                                                                                                                                                                                  Soruşturmacı

YORUM EKLE