Disiplin soruşturması örnek tanık ifade tutanağı

657 ve 2547 sayılı kanuna göre yapılan disiplin soruşturmalarında tanıkların ifadesi alınırken kullanılacak örnek tanık ifade tutanağı

Disiplin soruşturması örnek tanık ifade tutanağı

Disiplin soruşturması örnek tanık ifade tutanağı 

(Tanık ifade tutanağı)
GİZLİ
                                                                                                                           TANIK İFADE TUTANAĞI
Soruşturmayı Açan Makam :
Soruşturma Emri Tarih/Sayısı :
Soruşturmanın Konusu :
İfadeyi Alan :
İfadenin Alındığı Yer-Tarih-Saat :
İfadeyi Verenin Adı ve Soyadı :
Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Anne Adı :

Doğum Yeri - Tarihi :
İkametgah Adresi :
Telefon No :


Tanığa, davet edilmesine esas konu kendisine anlatılıp bu konuda tanık olarak açıklama yapmasına engel bir durumu olup olmadığı, açıklama yapmak isteyip istemediği sorulduğunda açıklama yapmasına engel bir durumu olmadığını ve özgür iradesi ile açıklama yapmak istediğini belirtmesi üzerine, hazır bulunanlar ayağa kalkarak, tanık tarafından "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." diyerek yemin etmiştir.
(Tanıklıkta çekilirse ve/veya yemin etmekten kaçınırsa tutanağa geçirilir.)

SORU-1 : Disiplin soruşturmasının konusu olan olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.
CEVAP-1 :
SORU-2 :
CEVAP-2 :
Olayla ilgili söyleyeceği başka bir husus olup olmadığı soruldu. “Başka bir söyleyeceğim yoktur” dedi. Yazılanlar okundu ve kendisinin okumasına fırsat verildi.
Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan etmesi üzerine tutanak birlikte imzalandı.
../../201.

(İmza) (İmza) (İmza)
[(Varsa unvanı) Adı ve Soyadı] Adı ve Soyadı [(Varsa unvanı) Adı ve Soyadı]
Şikayetçi Yeminli Katip Soruşturmacı

YORUM EKLE