ceza soruşturması şüpheli ifade tutanak örneği

ceza soruşturmasında şüphelinin ifadesi alınırken kullanılacak örnek ifade tutanağı

ceza soruşturması şüpheli ifade tutanak örneği

ceza soruşturmasında şüphelinin ifadesi alınırken kullanılacak örnek ifade tutanağı

ceza soruşturması şüpheli ifade tutanak örneği

ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI

İfadesi alınacak Şüphelini kimliği :

İfadenin Alındığı Yer    : 

İfadenin Alındığı Tarih : 

T.C. Kimlik No       :

Adı Soyadı                         : 

Ana Adı                : 

Baba Adı                             : 

Doğum Yeri ve Tarihi   : 

Görevi ve Unvanı          : 

İş Adresi                             : 

İkamet Adresi                :        

                İfade verene isnat olunan suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiîn ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, müdafi seçecek durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde kendisine  baro tarafından bir müdafi görevlendirilebileceği, yakınlarından istediğine yakalandığının derhâl bildirileceği, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp  açıklandı.

                Soru 1: Hakkınızda yapılan bir şikâyet üzerine/resen/........ Cumhuriyet Başsavcılığının görevsizlik kararı üzerine başlatılan ceza soruşturmasında, “A personeline/öğrencisine yönelik hakaret/tehdit/yaralama eyleminize yönelik  iddialarla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz.

                Cevap 1: …………….          

                Soru 2:

                Cevap 2:

                Soru 3:

                Cevap 3:

 Başkaca söyleyeceğinin olup olmadığı sorulduğunda söyleyeceği bir hususun olmadığını beyan etmesi üzerine iş bu tutanak söylediklerinin aynısı olup olmadığını kontrol etmek üzere kendisine verildi.Ceza Muhakemesi Kanununun 147 nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır.  …/…/2017

Adı Soyadı                                                          Adı Soyadı                                          Adı Soyası      Adı Soyadı

Soruşturmacı                                              Kâtip                                          Şüpheli        Müdafi(Varsa

YORUM EKLE