6245 harcırahın unsurları nedir?

6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırahın unsurları yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder.

6245 harcırahın unsurları nedir?

6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırahın unsurları yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder.

6245 harcırahın unsurları nedir?

6245 harcırahın unsurları nedir?

6245 sayılı harcırah kanununa göre geçici veya sürekli görevle bir yerden başka bir yere gidenlere kanunda aranan şartları taşımaları halinde harcırah ödenebilmektedir. Özellikle görevde yükselme sınavlarında sıkça sorulan bir soru olduğu için bu yazımızda harcırahın unsurlarını 6245 sayılı harcırah kanununun 5 . maddesinde açıklandığı üzere açıklamaya çalışalım.

6245 Harcırahın unsurları:

Madde 5 – Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

Kanun maddesinde açıklandığı üzere harcırah kanununun 4. maddesinde sayılan harcırah verilebilecek olan kişiler durumuma göre bu ödemelerin tamamını veya bir kaçını alabileceklerdir.

YORUM EKLE