Kurumiçi uzman olanlara 1 derece verilir mi?

Kurumiçi sınav ile defterdarlık uzmanı mali hizmetler uzmanı olan kişilere 1 derece uygulaması yapılır mı

Kurumiçi uzman olanlara 1 derece verilir mi?

Kurumiçi sınav ile defterdarlık uzmanı mali hizmetler uzmanı olan kişilere 1 derece uygulaması yapılır mı

Kurumiçi uzman olanlara 1 derece verilir mi?

Kurumiçi uzman olanlara 1 derece verilir mi?

SORU 5436 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca yapılan sınavda başarı göstererek Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına atamaları yapılanlar hakkında, 657 sayılı Kanununun 36. maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası uygulanabilir mi?

CEVAP 5436 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca yapılan sınavda başarı göstererek Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına atamaları yapılanlar hakkında, 657 sayılı Kanununun 36/A

11 ile aynı Kanunun Ek Geçici 28. maddesi (1975 ten önce bu unvanları kazananlar) ve 318 Sayılı KHK Geçici 1. maddesi (Şartlara haiz olmayanlara; ilgili hükümlerce) uyarınca bir 76 derece yükselmesinin uygulanması imkanı bulunmadığı düşünülmekle birlikte, konunun bu husustaki yargı kararları doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.(DPB, 26/06/2008 11280)

YORUM EKLE