Mühendisler iç denetçi olabilir mi?

Kamu kurumlarında iç denetim faaliyetleri kamu iç denetim sertifikası alan iç denetçiler tarafından yürütlmektedir.İç denetçilerin çoğu daha önce denetim elemanlığı yapmış olan kişiler arasından atanmaktadır. Ancak iç denetim kurum içindeki tüm süreçlerin denetlenmesini öngördüğünden son yıllarda belli meslek dallarında çalışan görevliler arasından da iç denetçi ataması yapılmaya başlanmıştır.Bu meslek dallarından biriside mühendislik fakültesi mezunları olmuştur.Mühendislerinde kamu iç denetim sertifikası  alarak iç denetçi olmaları mümkündür.

Hangi mühendislik bölüm mezunları iç denetçi olabilir ?

Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar iç denetçi sınavına girerek iç denetçi olarak atanabilirler.

Aile Bakanlığı 4 b personel maaşları 2024 Aile Bakanlığı 4 b personel maaşları 2024

Mühendislerin iç denetçi sınavına girmek için kamuda çalışma zorunluluğu varmı?

Yukarıda sayılan mühendislik fakültelerinden mezun olanların kamu iç denetçi sertifikası alabilmeleri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahallî idarelerde)"Mühendis" kadro unvanıyla 8 yıl çalışmış olma şartını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.Mühendislik fakültesi mezunu olmakla birlikte mühendis kadro ünvanı dışında çalışmış olanlar mühendis olarak iç denetçi sınavına giremezler.

Mühendislerin iç denetçi aday belirleme sınavına girmesi için aranan diğer şartlar nelerdir?

Mühedislerde iç denetçi olmak için aranan diğer şartlar ise aşağıda gösterilmiştir.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Sınavın son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak.

  • Sınavın son başvuru tarihinden önce 45 yaşından büyük olmamak

  • Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak

"Mühendis" kadro unvanıyla en az sekiz yıl