inşaat teknikeri görev tanımı ve sorumlulukları

kamuda inşaat teknikeri olarak çalışacak olanların görev tanımları, görev ve sorumlulukları nelerdir.?

inşaat teknikeri görev tanımı ve sorumlulukları

inşaat teknikeri görev tanımı ve sorumlulukları 

kamuda inşaat teknikeri olarak çalışacak olanların görev tanımları, görev ve sorumlulukları nelerdir.?

-İnşaat, imar, makine, elektrik, elektronik, maden, tıp ve diğer meslek dallarında ilgili mühendis, diğer yetkili ve sorumluların direktifi ve gözetimi altında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak.

-Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar ve arazi ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak.

-Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

-Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak

YORUM EKLE