Üniversiteden Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Üniversite öğrencilerinin Üniversiteden Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Üniversiteden Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Üniversiteden Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları Nelerdir?

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezası öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığı yazı ile bildirilerek tebliğ edilir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları;

a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,

b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,

c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,

ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek şeklinde düzenlenmiştir.

YORUM EKLE