inşaat teknisyen görev yetki sorumlulukları

inşaat teknisyen görev yetki sorumlulukları

inşaat teknisyen görev yetki sorumlulukları

inşaat teknisyen görev yetki sorumlulukları 

Kamu kurumlarında inşaat teknisyeni olarak görev yapanların  görev yetki sorumlulukları  nelerdir.?

-Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak.

-Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak.

-Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak.

-Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek.

-Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek.

-Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak.

-Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

YORUM EKLE