HAGB kaydı olan polis olabilir mi?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olması kaydı olan polis olabilir mi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olan suç polisliğe engelmi

HAGB kaydı olan polis olabilir mi?

Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olması kaydı olan polis olabilir mi

Konuya ilişkin olarak polis okullarına giriş yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre HAGB kararı olan polis adayları Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmuşlarda polislik sınavına girip polis olmazlar.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi ile Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinde adaylarda aranacak şartlar belirlenmiş olup, bu şartlardan biri de, "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak." tır.

YORUM EKLE