Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı, 23.05.2024 tarih ve 30358 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2024 tarihli toplantıda; 2024 Yükseköğretim Kurumlan Sınavında Spor Bılımlen Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için  alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Söz konusu toplantıda; 2024 Yükseköğretim Kurumlan Sınavında Spor Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen üniversitelerde aynı tarih ve zamanda özel yetenek sınavı yapılmasına, söz konusu programlara başvuru ve yerleştirme işlemlerinin ise Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu yürütme kurulu kararının adı geçen fakülte ve yüksekokullar bünyesinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar ile aynı adı taşıyan ancak yükseköğretim kurumlarının diğer fakülte ve yüksekokullarında bulunan programlara da uygulanması hususu 16.05.2024 tanhiı Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, özel yetenek sınava ile öğrenci alınan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi. Egzersiz ve Spor Bılımlen. Spor Yöneticiliği. Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi. Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor programlarına fakülte bağlantısına bakılmaksızın merkezi özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanının atama yetkileri iptal mi edildi? Cumhurbaşkanının atama yetkileri iptal mi edildi?

Bbbbb