Memurun tek hekimden rapor alma sınırı, bir doktor memura kaç güne kadar rapor verir

Memurların hastalıkları nedeniyle rapor alarak işe gitmeme izinli sayılmaları mümkündür. Hastalanan memur aile hekiminden veya hastanede görev yapan doktorlardan sağlık raporu alabilir.Memurlar bu şekilde alacakları raporların toplam süresi yılda 40 günü geçmemek üzere alabilirler. Bu günlük rapor hakkı tek hekimden alınacak sağlık raporları için geçerlidir. 40 günlük sağlık raporu alma hakkı bulunan memur tek hekimden alacağı bu kırk günlük raporu tek seferde 10 günü geçmemek üzere 1,3,5 v.b şekilde çeşitli sürelerde alabilir. Mevzuat açısından raporların toplamının yılda 40 günü geçmemesi gerekir. Yılda 40 günü geçen tek hekim raporlarından sonra memurun artık heyet raporu alması gerekir.

SORU : Devlet memuru en çok ne kadar rapor alabilir?

CEVAP : Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir. Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.