Memur ölüm yardımı ödeneği kimlere ödenir ?

Memurun kendisinin ölmesi halinde yakınlarına , memurun kanunda belirlenen yakınlarının ölmesi durumunda ise memura ölüm yardımı ödemesi yapılır.Memurların veya yakınlarının hangi durumlarda ölüm yardımı alabilecekleri aşağıda başlıklar halinde sayılmıştır. 2023 Memur ölüm yardımı ne kadar? Devlet Memurları Kanunu 208. Madde (DMK)  , Memurun ölümü halinde ölüm yardımı nasıl hesaplanır? Memur ölüm yardımı haczedilebilir mi?  Anne babası ölen memura ölüm yardımı verilir mi?  Devlet memuru ölüm yardımı nasıl alınır?

  1. Memurun ölümü halinde ölüm yardımı nasıl hesaplanır?

  2. 2023 Memur ölüm yardımı ne kadar?

  3. Memur ölüm yardımı haczedilebilir mi?

  4. Anne babası ölen memura ölüm yardımı verilir mi?

  5. Devlet memuru ölüm yardımı nasıl alınır?

Devlet memurlarından:

1.Memurun ölümü halinde ölüm yardımı nasıl hesaplanır?

Buna göre, memurun memur olmayan eşi, aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğunun ölümü halinde en Yüksek Devlet memuru aylığı tutarında, memurun ölümü halinde iki en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

2.2023 Memur ölüm yardımı ne kadar?

Buna göre 2023 ocak temmuz döneminde memurun eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ölmesi halinde memura 4.199,99 TL ölüm yardımı ödemesi yapılacaktır. Buna göre memurun ölmesi halinde 2023 ocak temmuz döneminde memurun yakınlarına 8.239,99 TL ödeme yapılacaktır.

3.Memur ölüm yardımı haczedilebilir mi?

Hayır, memura ya da yakınlarına ödenecek ölüm yardımı asla haczedilemez.

4.Anne babası ölen memura ölüm yardımı verilir mi?

Hayır, annesi ya da babası öldüğü için memura ölüm yardımı verilmez.

5.Devlet memuru ölüm yardımı nasıl alınır?

Memur maaşında rapor kesintisi hesaplama Memur maaşında rapor kesintisi hesaplama

Memurun Ölümü

Ölüm yardımı; memurun sağlığında bildirim ile gösterdiği kimseye, eğer bildirim vermemişse eşine ve çocuklarına, eşi ve çocukları yoksa anne ve babasına, anne ve babası da yoksa kardeşlerine verilir. Kardeşleri de yoksa ölüm yardımı memurun diğer yakınlarına ödenmez.