Mayıs enflasyonu ile memurun alacağı enflasyon farkı arttı Mayıs enflasyonu ile memurun alacağı enflasyon farkı arttı

Memur maaşında rapor kesintisi hesaplama

hastalık izni sağlık izni alan memurların rapor sürelerinin yılda 7 günü geçmesi durumunda 7 günden fazla günler için zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir 

Aralık ayı maaş onayından sonra gelen raporların kesintisi sonraki yılın ocak ayı maaşında yapılır fakat bir önceki yıla ait olduğundan içinde bulunduğu yılın raporları hesabına katılmaz.  

İdari personel için; Heyet Raporu ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi süreçleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar  (teminde güçlük zammı, iş güçlüğü, iş riski, mali sorumluluk ile özel hizmet tazminatı)  %  25 eksik ödenir. 7 günlük kesinti için

örnek hesaplama; Zam ve Tazminatlar Tutarı (Özel Hizmet Tazminat, Teminde Güçlük Zammı, İş Güçlüğü, İş Riski, Mali Sorumluluk ..) X 7 / 30 X 25% = Kesinti yapılması gereken tutar 

Editör: Ümit Altınsoy