Uzman ve usta öğretici sigorta prim gün sayısı

Milli eğitim bakanlığında ek ders ücreti karşılığı ders veren uzman ve usta öğretici sigorta prim gün sayısı

Uzman ve usta öğretici sigorta prim gün sayısı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda  ek ders ücreti karşılığında çalışan uzman ve usta öğretici  sigorta prim gün sayıları nasıl belirlenir?

Milli eğitim bakanlığının bünyesinde faaliyet gösteren kurumlarda ek ders karşılığı uzman ve usta öğretici çalıştırılabilmektedir.Bu uzman ve usta öğreticilerin sigorta primlerinin hesaplanması hususunda merak edilen hususları açıklamaya çalışalım.

Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki yazısı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak görev yapanların prim ödeme gün sayılarının 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu; uzman ve usta öğretici statüsü dışında görev yapanların prim ödeme gün sayılarının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.07.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19. 115706-45/10283 sayılı yazısıda bu yönde uygulama yapılması gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır.

YORUM EKLE