Uzman öğretmen olma şartları

Milli eğitim bakanlığına bağlı öğretmen kadrolarında çalışanların öğretmenlik meslek kanununa göre uzman öğretmen olma şartları

Uzman öğretmen olma şartları

Uzman öğretmen olma şartları 

Öğretmenlik meslek kanununda yer alan düzenlemeye göre 180 saatten az olmamak kaydı ile uzman öğretmenlik eğitimini tamamlamamak şartı ile Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları yapanların kademe ilerlemesi cezası almamaları ve yapılacak olan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan almaları durumunda uzman öğretmen olma hakları bulunmaktadır. Uzman öğretmen olmak için aranan hizmet şartı 10 yıldır. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen sınav şartından muaf olurlar. Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

MADDE 6- (1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

-Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

-Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

YORUM EKLE