Tercih danışmanlığı görevini yürütenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih danışmanlığı görevini yürütenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih danışmanlığı görevini yürütenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih danışmanlığı görevini yürütenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih danışmanlığı görevini yürütenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Tercih danışmanlığı görevini yürütenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin tereddüte düşülen konularla ilgili görüş yayımladı.

¸

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-26670320-160.02.04-54813370 08.08.2022

Konu : Tercih Danışmanlığı Görevi 

İZMİR VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:     a)  22.07.2022 tarihli ve E-87636364-160.02.04-53980886 sayılı yazınız.

            b) 4/6/1973 tarihli 1739 Sayılı Milli Eğitim Milli Eğitim Temel Kanunu 

           c) 12/08/2020 tarihli 31213 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

           ç) 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6.Dönem Toplu Sözleşme

           d) 16.06.2022 tarihli ve 52023072 sayılı yazımız

2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin tereddüte düşülen ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.  

İlgi a) Milli Eğitim Temel Kanunun Madde 50/A – (Ek:15/4/2020-7243/24 md.) maddesi gereği rehber öğretmen/psikolojik danışman tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. 

İlgi b) Madde 21/2 gereği yöneltme ve izleme çalışmaları kapsamında bireyi tanıma ve bilgi verme hizmeti sunarak öğrenciyi kendine uygun olan eğitim kurumuna, alana, dala, staja, işe, mesleğe, okul içi ya da okul dışı sosyal ve kültürel etkinliklere yöneltir ve öğrencinin gelişimini izler. Merkezî sınavlara ait tercih dönemlerinde görev alır.

Yukarıda belirtilen kanunu ve yönetmeliğe bağlı olarak ilgi d) yazımız ekinde yer alan tercih danışmanlığı kılavuzunda belirtilen; 3.3. Maddesi gereği tercih danışmanlığı birimleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecektir. 

Tercih danışmanlığı birimleri kendileri için planlanmış çalışma saatleri süresince EBA’da aktif olarak bulunacaklardır. RAM’larda kurulan tercih danışmanlığı birimleri ise EBA üzerinden hizmet verecek olmaları yanı sıra sadece internete erişimi olmayan ya da önceki yıllarda mezun olan öğrenci/bireyler için önceden planlanması koşulu ile yüz yüze hizmet verebileceklerdir.

İlgi d) yazınız ekindeki dilekçeye konu olarak, YKS-LGS tercih danışmanlığı döneminde iliniz tercih danışmanlığında, idari amir onayıyla okulda/kurumlarda görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanların EBA’da aktif olarak planlanan ders saatinde tercih danışmanlığı görevini icra etmek için görevleri başında olduğundan görevlerini yapmış sayılacağı ve buna bağlı olarak ek ders ücretlerinin ilgi (ç) toplu sözleşmesindeki hükümleri doğrultusunda ödenmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğiniz rica ederim.

                                                                                                                         Kemal Varın NUMANOĞLU

    Bakan a.   

  Genel Müdür

Bakanlık, 

YORUM EKLE