Rehberlik dersine ek ders ücreti ödenir mi

özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları

Rehberlik dersine ek ders ücreti ödenir mi

özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı

Rehberlik dersine ek ders ücreti ödenir mi

Rehberlik dersine ek ders ücreti ödenir mi

özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6'ncı maddesinin 5. fıkrası ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşme" bölümünün 27'nci maddesinde; örgün eğitim kuramlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saatinin ek ders görevi sayılacağı; bu derslerin, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterileceği; bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen özel eğitim öğretmenlerinin, "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinden ne şekilde yararlanabilecekleri 27.01.2022 tarihli ve 42216732 sayılı yazının 9'uncu maddesinde açıklanmıştır.

Diğer taraftan daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 2'nci maddesinde; "...Bu hükme göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır, iki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan 'Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik' dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır." denilmiştir.

Aynı Genelgenin 6'ncı maddesinde ise; "...Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır..." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.10.2022 tarih ve 61205584 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında ayrıca rehberlik dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu ek ders ücretinin aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün olmayıp bu konumda olan öğretmenlerden rehberlik dersini okutanların okuttukları bu ders saatinin, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir." açıklamalarına yer vermiştir.

Bu açıklamalara göre;

1-Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında ayrıca rehberlik dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır.

2-Bu konumda olan öğretmenlerden 1 saat fiilen rehberlik dersini okutanların okuttukları bu ders saatine ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.

3-Bu okutulan bir ders saati, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

YORUM EKLE