Proje okul öğretmenleri görev süresi hk düzenleme yapıldı

proje okullarında öğretmen olarak görev yapanların görev süreleri 2 yıl daha uzatıldı

Proje okul öğretmenleri görev süresi hk düzenleme yapıldı

proje okullarında öğretmen olarak görev yapanların görev süreleri 2 yıl daha uzatıldı

Proje okul öğretmenleri görev süresi hk düzenleme yapıldı

Proje okulu öğretmenlerinin görev süresi 2 yıl uzatıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "6/7/2018" ibaresi "6/7/2020" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Görev sürelerinin uzatılması

GEÇİÇİ MADDE 2- (1) Dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

İşte değişikliklerin işlendiği maddeler;

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.

YORUM EKLE