Okul Müdür Yardımcılığından İstifa Eden Öğretmenin Ataması

Okul Müdür Yardımcılığından İstifa Eden Öğretmenin Ataması, yöneticilik görevinden istifa eden öğretmenin ataması nasıl yapılır

Okul Müdür Yardımcılığından İstifa Eden Öğretmenin Ataması

Okul Müdür Yardımcılığından İstifa Eden Öğretmenin Ataması, yöneticilik görevinden istifa eden öğretmenin ataması nasıl yapılır

Okul Müdür Yardımcılığından İstifa Eden Öğretmenin Ataması

Okul Müdür Yardımcılığından İstifa Eden Öğretmenin Ataması

Bilindiği üzere okul müdür yardımcısı olabileceklerine ilişkin düzenleme 22.04.2017 tarih ve  30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile yapılmıştır.İlgili yönetmeliğin Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar başlıklı  5. maddesinde  ve Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar başlıklı  7. maddelerinde Okul müdür yardımcılığına atanacak olanlarda aranan şartlar belirlenmiştir.

Yine ilgili yönetmeliğin Yöneticilik görevinden ayrılma başlıklı 26. maddesinde atanmış olduğu yöneticilik görevinden kendi isteği ile ayrılanlar hakkında yapılacak olan işlemlere yer verilmiştir.İlgili madde hükmü 

" (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ve 25 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz." şeklindedir.

İlgili madde hükmüne göre Müdür Yardımcılığı görevinden kendi istekleri üzerine yani istifa etmek suretiyle ayrılanlar

-Bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna

-Aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe/il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 21:14
YORUM EKLE